Vaadata tantsu inimlikest vajadustest kõrvadega

Kui ma ei ole võimeline nägema, saaksin ju tantsu kuulata kõrvadega, eks?

Pöördume Sinu poole, hea hooandja, et toetaksid meid meie ettevõtmises. Kasutame sinu abi sünkroontõlkethenika rendiks, et kahel etendusel 21. ja 22. novembril Tallinna Puuetega Inimeste Kojas aadressil Endla 59 viia läbi tantsuetendused koos kirjeldava tõlkega. Tänu Sinule saavad etendusest osa inimesed, kes muidu seda kogeda ei saaks. Kirjeldustõlge täiendab ja avardab. Kirjeldamisel nägija paneb teose sõnadesse ja vaegnägija moodustab kuulud põhjal teosest pildi uuesti oma meeltesse. Kirjeldustõlge on loov ja innovaatiline, meeldiv, tähtis ja elamusi pakkuv kommunikatsiooni vahend neile, kes vajavad seda, et kogeda etenduskunsti teistega inimestega koos olles. Siis etendus sünnib uuesti ja uue keele kaudu – vaegnägijate meeltes ja kujutluses.